Головна

Науково-технічна рада університету (НТР) є дорадчим органом при проректорі з наукової роботи і сприяє організації та розвитку наукової роботи в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Склад НТР, в кількості до 40 осіб, обирається Вченою радою університету на 5 років і затверджується ректором.

До складу НТР входять проректор з наукової роботи, декани факультетів, начальник науково-дослідної частини, голова ради молодих вчених і спеціалістів, голова студентського наукового товариства, керівники наукових і науково-організаційних підрозділів, які підпорядковуються проректору з наукової роботи, керівники (представники) наукових шкіл, провідні науковці і спеціалісти.

 

Голова НТР

Проректор з наукової роботи

Рогатинський Роман Михайлович, д.т.н., професор

Контактна інформація

Телефон: (0352) 25-36-74

Поштова адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, каб. 218

Електронна пошта: rogatynski@tntu.edu.ua

 

Вчений секретар НТР

Крамар Олександр Іванович, к.ф.-м.н., доцент

Контактна інформація

Телефон: (0352) 25-19-46

Поштова адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №2, каб. 29

Електронна пошта: kramar@tntu.edu.ua